1. Avtal

Natura Lab säljer hälsokostprodukten på löpande abonnemangsbasis enligt utvalda leveransintervaller utan köpförpliktelser eller bindningstid.

Avtalen består av information som har tillhandahållits på hemsidan samt i dessa avtalsvillkor. Avtalen kan endast ingås av myndiga personer över 18 år.

2. Definition av parterna i avtalen

”Säljare” är: Natura Lab

Adress: Reklamlogistik i Sverige AB, Lagervägen 36, 13650 Jordbro

E-post: kundservice@naturalab.se

Telefon: 08517295858

”Köpare” är den person som uppgett sig som köpare i beställningen. Namnet på köparen kommer att framgå av orderbekräftelsen. Köparen benämns hädanefter också som ”du”, ”dig”, ”din” och ”ditt”. ”Tjänster” avser abonnemangstjänsten. ”Produkten” är varan som levereras i abonnemangstjänsten.

Kontaktinformation kundservice

Telefon:08517295858

E-post: kundservice@naturalab.se

Lager och returadress:

Reklamlogistik i Sverige AB, Lagervägen 36, 13650 Jordbro

3. Om avtalet, acceptera och ändra avtalsvillkor

Avtalen är bindande för bägge parter när beställningen är mottagen av Säljaren. När beställningen är mottagen skickar Säljaren via e-post en orderbekräftelse som visar beställningen av produkt(er), pris och leveransintervall. Köparen måste kontrollera orderbekräftelsen, och snabbt meddela Säljaren om orderbekräftelsen inte överensstämmer med beställningen. Bifogad orderbekräftelse följer dessa avtalsvillkor, ångerrätt samt informationsformulär om uppsägning.

Villkoren kan komma att ändras vid särskilda behov och/eller vid statliga förändringar eller anmärkningar. Avtalet innebär att du godkänner uppdaterade/reviderade avtalsvillkor. Nya avtalsvillkor kommer att meddelas på Säljarens hemsida och/eller vid din nästa leverans.

4. Abonnemanget, varaktighet och uppsägning

Vid beställning ingår Köparen avtal om abonnemanget för den önskade Produkten, pris och leveransintervaller som beskrivs i orderbekräftelsen. Abonnemanget är löpande utan bindningstid, tills det att Köparen säger upp det.

Uppsägningen måste ske 14 dagar före nästa schemalagda leverans av Produkten i Tjänsten. Sista dag för uppsägning står angivet på din faktura. Uppsägningen kan göras till kundservice (se punkt 2) per telefon, e-post eller brev. Vid för sen uppsägning förpliktigar du dig att motta nästa planerade försändelse i Tjänsten innan abonnemanget upphör.

Säljaren förbehåller sig rätten att stoppa leveransen av Produkten och avbryta Tjänsten om betalning uteblir för två eller fler försändelser, eller om Köparen inte längre kan anses vara kreditvärdig av Säljaren.

5. Extra köpetrygghet

Du kan när som helst ta kontakt kundservice för att komma överens om en paus, ändra eller skräddarsy ditt abonnemang.

6. Leverans

Leverans av Produkten skrev via post direkt till din brevlåda. Normalt kommer du att motta första försändelsen 3-10 dagar från det att beställningen är gjord, eller senast 20 dagar efter beställningen. Efterföljande Produkt kommer att levereras i enlighet av leveransintervallet på orderbekräftelsen plus/minus 10 dagar beroende på postgången.

 7. Ångerrätt

Du har rätt att bryta avtalet inom 14 dagar utan att uppge något skäl till detta. Ångerrätten går ut 14 dagar efter den dag då du eller en annan tredjeman än transportören, som du har utpekat, får den första Produkten i Tjänsten i fysisk befattning.

För att utnyttja ångerrätten måste du meddela oss:

Telefon: 815 00 577

E-post: kundservice@naturalab.se

Post: Reklamlogistik i Sverige AB, Lagervägen 36, 13650 Jordbro

På ett tydligt sätt att du vill säga upp ditt avtal (t.ex. via ett brev skickat via post, fax eller e-post).
Du kan använda den standardiserade retursedeln, som kommer att följa med orderbekräftelsen då får via e-post.

För att utnyttja ångerrätten räcker det med att du skickar ett meddelande om att vill utnyttja ångerrätten innan den går ut.

Om du bryter avtalet kommer vi att kreditera obetalda fakturor eller betala tillbaka alla inbetalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader som följer om du har valt en annan typ av leveranssätt än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter den dag vi får anmälan om ditt beslut att bryta detta avtal.

När vi betalar tillbaka pengarna använder vi samma betalningsmetod som du gjorde i den ursprungliga betalningen, om du uttryckligen inte har kommit överens om något annat med oss.

Du kommer inte att debiteras några avgifter när vi sätter tillbaka pengar på ditt konto.

Vi kan vänta med att föra tillbaka pengar till det att vi har fått Produkt(erna) tillbaka, eller fram tills att du kan visa dokument på att Produkt(erna) är returnerade, eller till det att vilken av dessa två tidpunkter som inträffar först.

Du måste returnera Produkt(erna) eller leverera dem till oss utan onödigt uppehåll och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det datum då du meddelat oss om att du vill bryta avtalet. Använd returadressen som står i punkt 2 här ovan. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka Produk(erna) innan dessa 14 dagar har gått.

Med hänsyn till hälsa och hygien måste Produkt(erna) returneras utan att förseglingen bryts, annars förlorar du ångerrätten

Det finns ingen ångerrätt på ordinarie försändelser i Tjänsten. Det är bara ångerrätt vid första leveransen av Tjänsten.

Du måste betala de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varan.

Om Säljaren åläggs straffporto för returnerad Produkt som skulle ha betalats av dig, förbehålls rätten att fakturera dig 129 kronor.

Returnerad Produkt(er) i Tjänsten utan giltig ångerrätt krediteras inte den medföljande fakturan, men den kan skickas tillbaka igen om det önskas mot en kostnad på 49 kronor.

Du ansvarar för en eventuell värdeminskning på varan som orsakats av hantering av varan, annat än den som är nödvändig för att fastslå varans skick, egenskaper och funktion.

Utöver ångerrätten, ska Köparen ha allmän reklamationsrätt enligt konsumentlagstiftningen, titta på det här under punkt 8.

8. Reklamationsrätt

Det ges reklamationsrätt efter konsumentsköpslagen vid förseningar eller brister i Produkten/Tjänsten.

Reklamationsrätten för produkten är begränsad till det utgångsdatum som anges på förpackningen förutsatt att Produkten förvaras torrt, kallt och inte utsätts för direkt solljus.

Köparens förpliktigar att inom skälig tid efter det att han eller hon upptäckt eller borde ha upptäckt felet meddelar kundtjänst.

Säljaren reserverar sig för driftstopp eller felaktiga priser och information, orsakad av omständigheter utanför vår kontroll, inklusive tekniska problem, inklusive, men inte begränsat till, strömavbrott, överbelastning eller sabotage.

9. Priser och betalning

Priserna som uppges vid beställningen och som återges i orderbekräftelsen är gällande för avtalen.

Reglering sker vi betalning av faktura. Faktura med 14 dagars betaltid är bifogat i varje försändelse. Fordran/fakturan överlåtes i sin helhet till Arvato Finance AS. Fakturan kan endast regleras vid betalning till Arvato Finance AS. Säljaren har äganderättsförbehåll till produkterna levererade till köparen fram till dess att betalning, inklusive eventuella avgifter, upplupen ränta och omkostnader har reglerats.

Säljaren, i samarbete med Arvato Finance AS, förbehåller sig rätten att samla kreditinformation om Köparen vid beställning, löpande genom kundförhållandet, samt vid kreditbegäran. Vid kreditbegäran kommer det att skickas ett brev och/eller eller e-post till Köparen.

Betalningen skall ske senast den sista dagen för betalning som anges på fakturan. Vid utebliven betalning skickas en påminnelse med dröjselsmålsavgift enligt högsta tillåtna standar.

Om betalningen fortsatt uteblir skickas kravet till inkasso där lagstadgade dröjsmålsränta och avgifter läggs till. Vid utebliven betalning kan Säljaren stoppa Tjänsten utan förvarning. (jf pkt.4)

10. Beställningsuppgifter, personuppgifter och kundkontakt

Alla beställningsupplysningar och personliga uppgifter av Köparen vid beställning lagras i Säljarens system.

Person- och beställningsupplysningar hålls konfidentiellt i enlighet av personuppgiftslagen. Information används för att skydda och hantera ditt kundförhållande samt ge information om produkter, tjänster och andra förmåner från Säljaren.

Dina personuppgifter avslöjas eller delas inte ut till tredje part, men kan användas av Säljaren. Person- och beställningsuppgifter kan ändå lämnas ut på order av myndigheter eller i samband med kreditkontroll av Köparen, samt vid uppföljning eller indrivning av obetalda fordringar.

11.Produktinnehåll, användning och verkan

Säljaren avsäger sig allt ansvar vad gäller vårdslös användning av Produkten. Produkten deklareras som ett kosttillskott eller kosmetik i enlighet med norsk lag, med alla tillhörande regler för märkning och bruk av kosttillskott eller kosmetik. Kosttillskott är inget substitut till en varierad kost. Rekommenderat dagligt intag bör ej överskridas. Kosttillskott bör förvaras mörkt, torrt och ej över rumstemperatur. Kosttillskott bör förvaras oåtkomligt för barn. Kosttillskott bör inte användas av gravida eller ammande. Kosttillskott bör inte användas av personer under 18 år.

Säljaren rekommenderar alla att konsultera med en läkare innan Produkten används, i synnerhet i de fall då man är medveten om nuvarande eller tidigare sjukdom och tillstånd, eller vid bruk av mediciner. Läs och följ doseringsangivelserna på utsidan av förpackningen/broschyren noga innan användning.

Säljaren kan ändra Produktens recept (innehåll, sammansättning, broschyrer och förpackning) utan förvarning och utan att upplysa kunden separat om detta, så länge Produktens nya innehåll tydligt har liknande effekt som den ursprungliga Produkten. Förändringar i recept som kan medföra risk för skaldjursallergiker, mjölk/laktosallergiker, glutenallergiker, äggallergiker och nötallergiker måste företaget skriftligen upplysa om detta. 

Produkten är ett kosttillskott en kosmetisk produkt vars verkan och effekt kan påvisas genom kliniska studier, tidigare bruk, facklitteratur eller sanningsvittnen för enskilda ingredienser, sammansättning eller Produkten.

Eftersom kosttillskott och kosmetik har individuell verkan kan effekten inte garanteras hos enskilda individer och Säljaren kan inte hållas ansvarig för ekonomisk, hälsomässiga eller andra följder av Produktens effekter vid Köparens användning.

×

Få tillbaka en sund sömncykel

JÄMN OAVBRUTEN SÖMN – OCH SUND SÖMNCYKEL GENOM HELA NATTEN MED SLEEPWELL

"Länge sedan jag sov så gott"

Elisabeth Dyndave (63)

"Nu lever jag det goda livet"

Bjørn Ronald Eilertsen (63)

"Att få en åtta timmars sömnupplevelse är ett litet mirakel"

Anne Lelienhof (55)
produktbilde sleepwell flik
Beställ Sleepwell Forte i dag!

Beställ en månads förbrukning av Sleepwell Forte för endast 149 kronor. Abonnemanget har ingen bindningstid. Efter välkomsterbjudandet får jag varje månad, fram till att abonnemanget sägs upp, en månads förbrukning skickad till mig för endast 298 kronor per månad. Alla försändelser har fri frakt. För att säga upp abonnemanget vänligen kontakta kundservice 14 dagar innan nästa planerade försändelse. Vid sen uppsägning förpliktar du dig att ta emot nästa planerade leverans. Vi är tillgängliga för dig!